Over Renature Brussel Contact
nl
Een initiatief vanLeefmilieu Brussel

Ontvang een subsidie om "Natura 2000 in de kijker" te zetten!

Weet jij wat Natura 2000 is? Veel mensen kennen dit begrip niet, ook al gaat het over een belangrijk netwerk van natuurgebieden in Europa. Als jij een idee hebt om de bekendheid en waardering van Natura 2000 te vergroten, doe dan mee aan deze projectoproep van het LIFE Belgium for Biodiversity (LIFE B4B) project en dien een projectvoorstel in.

Meer informatie over de projectoproep

Een project om de zichtbaarheid van Natura 2000 te vergroten

Een doel van LIFE Belgium for Biodiversity is het promoten van Natura 2000. We hebben daarvoor iedereens hulp nodig.


Om het Natura 2000-netwerk beter bekend te maken bij het brede publiek is het belangrijk dat Natura 2000 een ‘gezicht’ heeft. Daarom werd in de afgelopen maanden met de projectpartners van LIFE Belgium for Biodiversity gewerkt aan een branding strategie. Hiermee willen we duidelijk maken waar Natura 2000 voor staat en hoe we Natura 2000 herkenbaar kunnen maken op terrein en in de brede communicatie over Natura 2000. 

Deze branding wordt vergezeld van een heldere missie en visie. Een heldere branding heeft voornamelijk tot doel om het bewustzijn van de unieke ecologische waarden in Natura 2000-gebieden te vergroten en een hogere betrokkenheid van betrokkenen en een breed publiek te realiseren.

Elk goedgekeurd projectvoorstel kan een subsidie van maximaal €15.000 ontvangen.

Als je een creatief idee hebt om het Natura 2000-netwerk meer zichtbaar te maken voor het grote publiek, nodigen we je uit om je projectidee te delen.

De projectoproep is open van 27 mei 2024 tot en met 09 september 2024 op de website van LIFE B4B

Werkwijze

Indien u meer informatie wenst, kan u steeds naar één van onze infosessies komen:

 • Nederlandstalige sessie op 19 juni 2024, van 10 tot 12 uur, in Brussel, Herman Teirlinckgebouw
 • Franstalige sessie op 19 juni 2024, van 14 tot 16 uur, in Brussel, Herman Teirlinck-gebouw
 • De projectenvoorstellen worden in oktober 2024 beoordeeld door een jury
 • Communicatie over de geselecteerde projecten gebeurt in oktober 2024
 • Administratieve verwerking in november en december 2024
 • Duur van de projecten (uitvoering): 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026
 • Indiening eindverslag in maart 2027

LIFE Belgium for Biodiversity is een strategisch project voor de natuur dat wordt ondersteund door Europese fondsen uit het LIFE programma. Het project loopt van 1 januari 2023 tot 31 december 2031. 14 partners werken samen in heel België om de biodiversiteit te versterken en het Natura 2000-netwerk veerkrachtiger te maken.

Soorten subsidiabele projecten

 • Projecten gericht op educatie, communicatie of maatschappelijke betrokkenheid in het kader van Natura 2000.
 • Projecten waarbij belanghebbenden actief betrokken zijn, gericht op het bevorderen van samenwerking tussen organisaties en/of regio's in het kader van Natura 2000.
 • Projecten die producten of diensten aanbieden gericht op Natura 2000.
 • Projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van een innovatief instrument of product ten dienste van het merk Natura 2000.

Soorten geweigerde projecten

 • Fundamenteel (wetenschappelijk) onderzoek
 • Grondaankopen
 • Herstelprojecten (bijvoorbeeld poelen graven, (her)bebossing, aanplantingen kleine
  landschapselementen,…)
 • Compenserende maatregelen in het kader van natuurwetgeving
 • Activiteiten die al door het LIFE Belgium for Biodiversity project zijn voorzien.
 • Belangrijk: de subsidie dekt geen personeelskosten!