Over Renature Brussel Contact
nl
Een initiatief vanLeefmilieu Brussel

Waterstad

De Waterstad is het natte deel van het Gewest dat bestaat uit rivieren, bronnen, poelen, vijvers, moerassen, valleidallen en vochtige weides. Het Gewest heeft overigens als symbool de gele iris. Verschillende acties en ingrepen kunnen bijdragen tot het herstel van de waterrijke gebieden, de verbetering van de waterkwaliteit en het welzijn van de waterfauna en -flora. Laten we de waterstad samen haar rechtmatige plaats geven!

Filters