Over Renature Brussel Contact
nl
Een initiatief vanLeefmilieu Brussel

Over renature.brussels

Ecosystemen leveren een aantal diensten die essentieel zijn voor de samenleving: de ontplooiing van voedseldiversiteit door de bestuiving van wilde en gecultiveerde flora, luchtverversing, bodemkwaliteit en -vruchtbaarheid, overstromingsbeheer, bijdrage aan de volksgezondheid en levenskwaliteit, enz.

De achteruitgang van de biodiversiteit verstoort deze essentiële functies. Razendsnelle verstedelijking, intensieve landbouw, klimaatverandering en de introductie van invasieve exoten … dragen bij aan het verlies van habitats en biotopen en zijn allemaal oorzaken van toenemend uitsterven. Dat houdt een groot risico in voor onze samenleving. Er is collectieve actie vereist om tot een sterkere, veerkrachtigere stad en natuur te komen.

Via de website renature.brussels worden particulieren en professionals uitgenodigd om deze acties voor de herontwikkeling van onze Natuurstad te ontdekken en ze zich toe te eigenen.


De ‘Natuurstad’ in 4 landschappen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft 4 verschillende landschapstypes:

Samen vormen ze het groene en blauwe netwerk en het ecologische netwerk van Brussel waarlangs planten en dieren zich verplaatsen en ontwikkelen. Het is ook een groene infrastructuur die helpt om de stad te verfrissen.

De Natuurstad in 2030 is een stad waar de natuur niet gewoon aanwezig is maar elke ruimte inneemt en elke kans aangrijpt om alles wat leeft weer zijn plaats te geven!


Het Natuurplan, ontwikkeld door Leefmilieu Brussel, is gebaseerd op deze 4 landschapstypes om de biodiversiteit te beschermen en te ontwikkelen, rekening houdend met de diversiteit van de ecosystemen. 

De website renature.brussels

renature.brussels is een project van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de uitvoering van het Gewestelijk natuurplan (2016-2025) en het gewestelijk programma voor pesticidenreductie (2023-2027). Het draagt ook bij aan de doelstellingen van het Waterbeheerplan (2023-2027), de Strategie voor bestuivende en nuttige insecten (2022-2030) en het Lucht-Klimaat-Energieplan (2023-2027).

Het project renature.brussels, geleid door Leefmilieu Brussel, wil alle institutionele en private actoren samenbrengen bij het promoten van de terugkeer van de natuur in de stad en de herbegroeiing, het herstel en de herontwikkeling van de biodiversiteit. Het draagt bij tot de implementatie van het groene en blauwe netwerk en het Brusselse ecologische netwerk. De website centraliseert informatie over goede praktijken voor ecologisch beheer en zal geleidelijk voorbeeldprojecten – en inspirerende projecten – van het gewest opnemen.

Deelnemende projecten

photo-wolvendael-projet-768x576.jpg

Project ARBRES

Innoviris: Centre d'écologie urbaine, Leefmilieu Brussel, Ukkel, Vorst, Velt

Het project wil de socio-ecologische voorwaarden onderzoeken voor de vestiging van eetbare fruitbomen in Brussel, in een antropocene context, en begrijpen hoe ze kunnen bijdragen tot een veerkrachtig voedselsysteem en tot een reeks ecosysteemdiensten.

Website (in het Frans).

co-nature.png

Project Co-Nature

Innoviris : ULB & VUB

Onderzoeksproject naar de integratie van culturele en regulerende ecosysteemdiensten in regionale plannen via natuurgebaseerde oplossingen (NBS).

Website.

logo_du_projet_life_urban_greening_plans.png

Project Urban Greening Plan

LIFE voorbereidend: Leefmilieu Brussel, met de steden Milaan, Lissabon, Barcelona en Athene

Het project heeft tot doel om innovatieve mechanismen te ontwerpen voor de planning, de uitvoering, de versterking en het beheer van groene peri-urbane infrastructuur met het oog op het maximaliseren van de ecosysteemdiensten die deze infrastructuur biedt.

mock-up-sticker-crayfish-fr2.jpg

RIPARIAS-project

LIFE : Leefmilieu Brussel

Het project heeft als doel het beheer van bepaalde invasieve exoten in België te optimaliseren in de periode 2021-2026, voornamelijk aquatische soorten in de stroomgebieden van de Zenne, de Dijle en de Mark.

Website.

logo_clearinghouse.png

Project ClearingHouse

H2020 : Leefmilieu Brussel, Vlaams-Brabant en 11 andere Europese en Chinese steden

Het project heeft tot doel om oplossingen op basis van stadsbosbouw te verkennen en te implementeren om de levenskwaliteit in steden te verbeteren.

Website.

Logo’s van de partners

official72dpilongversion.png
en-v-co-funded-by-the-eu_pantone.jpg
logo-transparence-fond-rond.png
b4b-secundair-logo-liggend.jpg
logonatura2000.jpg

Andere partners

Het project maakt ook gebruik van uitwisselingen en inhoud die verband houden met verschillende internationale spelers.

  • Tree and design action group, TDAG (Verenigd Koninkrijk) : inhoud van de gids voor boomselectie en de ‘Guide de l'arbre en ville’ ; 
  • Union nationale des entreprises du paysage (Frankrijk): inhoud van de goedepraktijkgidsen voor ecologisch beheer (aangepast aan de beroepsregels voor landschapsbedrijven).