Over Renature Brussel Contact
nl
Een initiatief vanLeefmilieu Brussel

Samen, 
voor meer natuur
in het Brussels Gewest!

Bevorderen van biodiversiteit, vogels verwelkomen, bomen verzorgen, vergroenen van de stad, regenwater beheren, behoud van levende bodems, aanpassen aan klimaatverandering...

Ontdek hoe u dagelijks actie kunt ondernemen om de Natuurstad te ontwikkelen!

Bekijk alle actiefiches

Niet te missen

Fiches van het moment

Projectenkiosk

Van klein tot groot, vele initiatieven, gedragen door diverse publieke en private actoren, benadrukken innovatieve oplossingen voor vergroening, klimaatadaptatie, stedelijke biodiversiteit en veel meer. Verken hier deze projecten die bijdragen aan de ecologische transitie van onze regio.

Soortenhotel

Welke bedreigde soorten, exotische invasieve soorten, inheemse soorten of beschermde soorten zijn er in het Brussels Gewest?

Welke bomen zijn aan te raden in het licht van de klimaatverandering, welke fruitbomen zijn geschikt voor de stad, welke planten genieten de voorkeur van vlinders en wat kan er gedaan worden om bestuivers te helpen?

Welke vogels nestelen in onze gebouwen? Wat zijn de Natura 2000-soorten en hun instandhoudingsdoelstellingen?

Welke paddenstoelen kun je tegenkomen tijdens een wandeling in het Zoniënwoud? Hoe herken en behandel je plantenziekten?

Ontdek en behoud de planten- en diersoorten van onze hoofdstad.

Ster van het moment

De huismus

Sedentair, onze ster van het moment is een zaadetend vogel die zowel in de zomer als in de winter in Brussel te vinden is. Niet schuw, het is gewend geraakt aan de terrassen van cafés waar het geniet van onze restjes voedsel. 

Levend in groepen, was het zeker de meest vertrouwde vogel in onze regio, maar zijn achteruitgang is rampzalig. 

Ontdek de huismus en eenvoudige gebaren om hem te bevorderen.