Over Renature Brussel Contact
nl
Een initiatief vanLeefmilieu Brussel

Samen, 
voor meer natuur
in het Brussels Gewest!

Bevorderen van biodiversiteit, vogels verwelkomen, bomen verzorgen, vergroenen van de stad, regenwater beheren, behoud van levende bodems, aanpassen aan klimaatverandering...

Ontdek hoe u dagelijks actie kunt ondernemen om de Natuurstad te ontwikkelen!

Bekijk alle actiefiches

Niet te missen

Fiches van het moment

Verwelkom de bijtjes tussen de straatstenen

Tussen de plaveien van onze voetpaden en terrassen bouwen wilde bijen, solitaire wespen en mieren aan een verborgen wereld. U herkent ze aan de hoopjes zand die uit de voegen komen. De Streetbees-stud…

Installeer schuilplaatsen voor vleermuizen in gebouwen

Vleermuizen zijn nog steeds bedreigd in Brussel. Het goede nieuws is dat sommige soorten kunnen profiteren van onze gebouwen. Word een ‘Bat B&B’ en help deze nachtbrakers te beschermen, door schuilpla…

Bouw een stapelmuur

Stapelmuren zijn een echte meerwaarde voor de biodiversiteit en zijn bovendien ecologische corridors. Zo’n muurtje is een toevluchtsoord voor de hagedis, de hazelworm, de pad, de watersalamander, de s…

Foto van een hommel op een paarse bloem

Bied voedsel aan wilde bijen

Wilde bijen raken in sneltempo hun habitats kwijt. Hun drastische daling in Brussel is een gevolg van de snelle verdwijning van plekken waar ze de nodige bloemen vinden. Nochtans is het gemakkelijk om…

Stuifmeelwolk van naaldbomen

Richt in en verminder pollenallergieën

Sommige mensen zijn gevoelig voor pollen. Hoe kunnen we de ontwikkeling van de natuur stimuleren en tegelijkertijd de negatieve effecten van allergieën beperken? Enkele aanbevelingen.…

 Isabelle Tonglet en Charlotte Simon, Natagora

Label uw tuin "Natuurnetwerk"

Het Natuurnetwerk van Natagora omvat de groene ruimten – zowel publieke als private – die waken over de bescherming van de natuur en de ontwikkeling van de biodiversiteit. Door lid te worden van het N…

Beperk het jaaggedrag van uw kat

Lieve ogen, prachtige snorharen en fluwelen pootjes... Huiskatten zien er schattig uit maar zijn geduchte roofdieren die gemaakt zijn om te jagen. We delen graag onze tips om hun impact op de fauna te…

Regen valt op een krachtige pluk gras

Benut het regenwater

Regen is een geschenk, zowel voor ons als voor de natuur. Water is een kostbare grondstof en het zou zonde zijn het niet te benutten, maar als afval naar de riolering te laten afvloeien. Laten we het …

Projectenkiosk

Van klein tot groot, vele initiatieven, gedragen door diverse publieke en private actoren, benadrukken innovatieve oplossingen voor vergroening, klimaatadaptatie, stedelijke biodiversiteit en veel meer. Verken hier deze projecten die bijdragen aan de ecologische transitie van onze regio.

Soortenhotel

Ontdek en behoud de planten- en diersoorten van onze hoofdstad.

Ster van het moment

De huismus

Sedentair, onze ster van het moment is een zaadetend vogel die zowel in de zomer als in de winter in Brussel te vinden is. Niet schuw, het is gewend geraakt aan de terrassen van cafés waar het geniet van onze restjes voedsel. 

Levend in groepen, was het zeker de meest vertrouwde vogel in onze regio, maar zijn achteruitgang is rampzalig. 

Ontdek de huismus en eenvoudige gebaren om hem te bevorderen.