Over Renature Brussel Contact
nl
Een initiatief vanLeefmilieu Brussel

Projectenkiosk

Het Gewest, lokale besturen, verenigingen, ondernemingen en particulieren voeren tal van kleine en grote projecten uit. Ze kunnen verschillende vormen aannemen en gaan onder meer in op thema’s als vergroening, ontharding, regenwater- en wetlandbeheer, stedelijke biodiversiteit, het gemeentelijk groen netwerk, de uitvoering van ecologische beheerplannen, communicatie over gemeentelijke groene ruimten. Al deze initiatieven hebben tot doel de toestand van de natuur in Brussel te verbeteren.

Filters