Over Renature Brussel Contact
nl
Een initiatief vanLeefmilieu Brussel

Word opgenomen in de gids!

Professionals, wilt u zich inzetten voor meer natuur in Brussel?
Laat u dan opnemen in de Renature-gids !

Hoe werkt het?

Vereisten

Om u in te schrijven, moet u een professional zijn:

  • Gevestigd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • Gevestigd in België maar werkzaam in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  A la carte verplichtingen

  Afhankelijk van uw bedrijfstak moet u zich verbinden tot het respecteren van een minimum aan verplichtingen om ervoor te zorgen dat uw activiteiten positief bijdragen aan de verwelkoming en het behoud van de natuur in Brussel.

  Een graduele beoordeling van het engagement

  • Eén ster (★): basisengagement 
  • Twee sterren (★★): diepgaande engagement 
  • Drie sterren (★★★): ambitieus engagement. 
  • Meer sterren, meer impact: professionals verzamelen sterren op basis van het aantal en de sterkte van hun engagementen. Dat geeft een duidelijke indicator van hun inzet voor de natuur.

  Waarom zich laten opnemen in de Renature-gids?

  • Zichtbaarheid : toon uw betrokkenheid bij de natuur. 
  • Uitnodiging om een nieuw engagement aan te gaan : elke nagekomen engagement is een uitnodiging om een sterker engagement aan te gaan voor de natuur in Brussel.
  • Differentiëring : onderscheid uzelf als geëngageerde professional en maak uzelf bekend bij klanten die dezelfde waarden delen.
  • Collectieve impact : draag bij aan het creëren van een dynamische en verantwoordelijke gemeenschap.

  Welke engagementen kunt u aangaan?

  Let op. Om te worden opgenomen in de gids moet u minimaal 8 sterren verzamelen.


  Hier zijn de engagementen die u kunt aangaan door lid te worden van onze gemeenschap van professionals als park- en tuinondernemer of landschapsarchitect:

  • Natuurwerken toegelaten ★: u verbindt zich ertoe rekening te houden met het behoud van de lokale fauna en flora bij het ontwerpen en uitvoeren van werkzaamheden.
  • Ecologisch beheerpraktijken ★: u gebruikt bij voorkeur alternatieve methoden voor pesticiden, op natuur gebaseerde aanpassingsoplossingen en milieuvriendelijke praktijken.
  • Spontane flora ★: u laat gebieden waar inheemse spontane flora kan groeien, en bevordert waar mogelijk extensief onderhoud (laat maaien).
  • Uitgebreid inachtname voor de broedperiode ★: u gaat verder dan de basisverboden en eerbiedigt op meer ambitieuze wijze de broedperiode van vogels voor het beheer van bomen, struiken en hagen.
  • Communicatie en informatie ★ : u communiceert actief met uw klanten over de ecologische praktijken die worden toegepast, de gebruikte producten en materialen (inclusief de risico's van eventuele gebruikte pesticiden), enzovoort.
  • Duurzaam plantenpalet ★★: u verbindt zich ertoe dat uw plantenpalet voornamelijk bestaat uit inheemse of biodiversiteitsvriendelijke planten (rode, groene of gele lijsten).
  • Pesticiden met laag risico ★★: als u pesticiden moet gebruiken, gebruikt u geen risicovolle pesticiden (alleen producten met "laag risico").
  • Vermindering en valorisering van groenafvall ★★: u zet zich in voor de valorisatie en vermindering van groenafval (preventie, hergebruik en compostering).
  • Circulaire economie ★★: u bevordert het gebruik van hergebruikte materialen voor uw inrichtingswerkzaamheden (meubels, vloerbedekking...) en/of draagt bij aan hergebruikketens.
  • Opleiding ★★: u verbindt zich ertoe uw personeel op te leiden in goede praktijken van ecologisch beheer en natuurvriendelijke inrichtingen.
  • Levende bodems ★★: u moedigt het gebruik aan van praktijken voor bodem- en groenbeheer die gunstig zijn voor het bodemleven.
  • Lawaaivermindering (geluidsoverlast) ★★: u verbindt zich ertoe te werken met weinig lawaaiig materiaal en het gebruik van machines tot het strikte minimum te beperken.
  • Milieuvriendelijke materialen ★★: u bevordert het gebruik van ecologische materialen (FSC-hout, producten met ecolabel, biologisch afbreekbare worteldoek...).
  • Micro-habitats ★★: u bevordert de aanwezigheid van microhabitats voor fauna in uw inrichtingen (stapels takken en dood hout ter plaatse laten, stenen stapels, insectenhotels, kleine vijvers...)
  • Zero pesticides ★★★: u gebruikt geen enkel gewasbeschermingsmiddel.
  • Geïntegreerd regenwaterbeheer ★★★: u bevordert de aanleg van groenvoorzieningen voor geïntegreerd regenwaterbeheer in uw projecten.
  • Vermindering van luchtvervuiling ★★★: vanaf 2025 verbindt u zich ertoe uw machines voor onkruidbeheer en thermisch onderhoud te vervangen door elektrisch materiaal.
  • Nature Academy ★★★★★: u verbindt zich ertoe trainingen te volgen aan de Nature Academy van Leefmilieu Brussel!