Over Renature Brussel Contact
nl
Een initiatief vanLeefmilieu Brussel

Registreer uw waarnemingen van wilde soorten

Draag bij aan de kennis van de Brusselse natuur door je waarnemingen van wilde soorten te registreren. Het gaat gemakkelijk, snel en het stelt natuurbeschermers in staat om over veel gegevens te beschikken die een beter begrip van de biodiversiteit bieden.

Draag bij aan de kennis van biodiversiteit door middel van participatieve wetenschappen

Participatieve wetenschappen leveren vandaag de dag een onmisbare bijdrage aan de ontwikkeling van de kennis over wilde diersoorten, zowel fauna, flora, schimmels... Iedereen kan bijdragen aan deze kennis, door regelmatig te registreren of deel te nemen aan eenmalige acties.

Technische info

Doelgroep Particulieren - Professionals
Seizoen Herfst - Winter - Lente - Zomer
Type actie Diagnosticeren - Zich engageren
Betrokken ruimte Openbare ruimte - Groene ruimte - Tuin   - Natura 2000 - Wegen - Water - Speelplaats - Gebouw  - Balkon

Sluit je aan bij de beweging

Waarom uw waarnemingen registreren?

  • Om de kennis over biodiversiteit te verbeteren. Participatieve wetenschappen betrekken vaak professionals uit onderzoek of natuurbehoud en burgers, verenigingen. De gegevens kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan rapporten over de stand van de natuur, het detecteren van de aanwezigheid van soorten op locaties die onderworpen zijn aan een openbaar onderzoek voor bouwwerkzaamheden, windmoleninstallaties, kunnen worden gebruikt voor onderzoek, enz.
  • Om de sensibilisering en educatie te bevorderen door de deelnemers te betrekken bij collectieve acties op het terrein.

Wie kan waarnemingen registreren?

Iedereen, of je nu een beginner of gevorderde bent. Het doel van participatieve wetenschapsplatforms is om iedereen, door een account aan te maken, in staat te stellen gegevens te registreren. Het gebruik van de platforms is vrij eenvoudig en als je niet zeker bent van je identificaties, kan je gewoon het vakje 'onzeker' aanvinken zodat een expert deze kan controleren (zie hieronder).

Welke waarnemingen registreren?

Niet alleen zeldzame soorten. Alle gegevens zijn relevant en het registreren van alleen zeldzaamheden geeft een vertekend beeld van de werkelijke diversiteit van soorten op een bepaalde locatie.

Participatieve wetenschappen zijn instrumenten waarmee de samenleving bijdraagt aan wetenschappelijk onderzoek. Ze zijn de afgelopen jaren zeer populair geworden en het aantal gegevens dat wordt geregistreerd op platforms die aan participatieve wetenschappen zijn gewijd, neemt elk jaar toe.

In België werden de websites www.waarnemingen.be en de Franstalige versie www.observations.be ontwikkeld in 2008 op initiatief van Natuurpunt, Stichting Natuurinformatie en Aves-Natagora. Het zijn portaalsites waar iedereen zijn eigen waarnemingen kan registreren en alle andere waarnemingen kan raadplegen.

Waar en wanneer registreren?

Overal! Observatiegegevens zijn relevant, ongeacht de locatie, of het nu gaat om een natuurgebied of zeer stedelijke wijken. Diversiteit aan habitats betekent ook diversiteit aan soorten. Als we alleen de soorten registreren die worden waargenomen in zeer natuurlijke omgevingen, krijgen we een vertekend beeld van de werkelijkheid van de natuur, vooral in stedelijke gebieden.

Zo is het ook belangrijk om zowel in de winter als tijdens de andere seizoenen te registreren. Sommige vogelsoorten zijn alleen in de winter zichtbaar, wanneer ze vanuit het noorden naar ons komen voor enkele maanden met mildere leefomstandigheden.


Goed observeren om goed te registreren

Om een waarneming nuttig te maken, is het belangrijk om de datum en tijd van de waarneming correct aan te geven, evenals de locatie. Als je de mobiele applicatie op je smartphone gebruikt, voegt het systeem deze informatie direct toe op het moment van registratie op het terrein (zorg ervoor dat de GPS van je apparaat is ingeschakeld). Het is dus belangrijk om in dit geval te registreren op het moment en op de plaats waar je de waarneming doet.


Maak anders aantekeningen van deze informatie om later op de website te registreren en zorg ervoor dat je de locatie van de waarneming goed aangeeft.

Als je kan, neem dan de tijd om de soort goed te observeren en voeg zoveel mogelijk details toe: bijvoorbeeld of je het verschil kunt zien tussen het mannetje en het vrouwtje van een dier, als je het ontwikkelingsstadium kunt specificeren (bijvoorbeeld: volwassen, juveniel, kuiken voor een dier, kieming, bloei of vrucht voor een plant ...), geef een indicatie van het gedrag (bijvoorbeeld: voedsel zoeken, sociaal gedrag, paren, vliegen, bezet nest, zang of roep...). Al deze informatie kan nuttig zijn voor mensen die deze gegevens voor wetenschappelijke doeleinden zullen gebruiken.

Registreer uw eigen waarnemingen in 3 stappen

observations-be.png
Interface van de website observaties.be

Interface van de website waarnemingen.be

U kunt uw waarnemingen registreren op de website waarnemingen.be of via de bijbehorende smartphone-apps: iObs (iOS) of ObsMap (Android).

De app Obsidentify (iOS & Android) is een tool voor herkenning met kunstmatige intelligentie. Soorten worden geïdentificeerd op basis van foto's. Nadat de identificatie met deze app is uitgevoerd, kunt u deze rechtstreeks naar de website observaties.be sturen als u de app hebt gekoppeld aan uw observatieaccount (zie hieronder).

fa150_screenshot_obs_square.jpg
Interface van de mobiele toepassing van observations.be

Stap 2: maak uw eigen observatieaccount aan

Het is noodzakelijk om een ​​account aan te maken om te kunnen registreren. Voordeel: er kan een dialoog worden gestart via het platform voor onzekere identificaties en uw observatiegegevens kunnen dienen als uw eigen veldnotitieboekje. U kunt bijvoorbeeld uw eigen observatiegegevens exporteren als u ze wilt bewaren, persoonlijke notities toevoegen, enz.

fa150_observations_be.jpg

Stap 3: ga op pad en registreer uw waarnemingen

Het is aan jou!

© Natagora

Begin met de jaarlijkse collectieve acties

Elk jaar organiseren natuurverenigingen grote tellingen: dat geldt voor tuinvogels (in de winter) en vlinders (in de zomer).

Het is een goed moment om kennis te maken met natuurwaarnemingen en het registreren van gegevens omdat er voor deze activiteiten tools beschikbaar worden gesteld aan het publiek, zoals visuele gidsen van de belangrijkste te observeren soorten, een eenvoudige interface voor registratie, educatieve kits, enz.

Wist u dat?

Leefmilieu Brussel heeft Natagora en Natuurpunt belast met de uitwerking van de 3e floristische atlas van het Gewest, een project dat van start ging in januari 2024 en dat zal lopen tot 2027. Voor het veldwerk wordt een beroep gedaan op vrijwillige botanici om de inventarisaties uit te voeren, die voornamelijk in 2025 en 2026 zullen plaatsvinden.

Activiteiten voor het grote publiek, zoals bioblitzes en wandelingen om de flora te ontdekken, zullen ook worden georganiseerd tijdens de duur van dit grote project.

Meer informatie en contactgegevens voor vrijwilligers die willen deelnemen aan de inventarisaties vind je op de website van Natagora.