Over Renature Brussel Contact
nl
Een initiatief vanLeefmilieu Brussel

Bouw een piramide voor het vliegend hert

Het vliegend hert is een even zeldzaam als indrukwekkend insect. De soort is beschermd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en heeft een zeer specifieke habitat: dood hout. Broedhopen kunnen gemakkelijk bijdragen tot haar behoud.

Foto van een mannelijk vliegend hert

Het vliegend hert

De aanwezigheid van vliegende herten in de stedelijke omgeving is een indicator voor de biodiversiteit, de kwaliteit en de gezondheid van het lokale ecosysteem! De larven van deze grote kevers spelen een essentiële rol in de afbraak van dood hout en dragen zo bij tot de recyclage van voedingsstoffen in bosbiotopen. Het is dus belangrijk om ze te behouden!

Technische info

Doelgroep Bedrijven - Particulieren - Overheidinstanties - Professionals
Seizoen Herfst - Winter - Lente - Zomer
Type actie Plannen - Inrichten - Beschermen - Een BAF+ verbeteren
Betrokken ruimte Groene ruimte - Natura 2000 - Tuin   - Openbare ruimte
Niveau Beginnend

Identificeer de juiste plek voor uw piramide voor vliegende herten

De piramide (broedhoop) is een eenvoudige inrichting die voldoet aan de behoeften van het vliegend hert. Ze wordt gebouwd op een zonnige plek, met een of meer stronken dood hout verticaal in de grond geplant.

Een broodnodig project, als u in een gebied met vliegende herten woont!

Aangezien het vliegend hert zeldzaam en weinig mobiel is, zijn de Brusselse populaties goed gelokaliseerd, voornamelijk rond het Zoniënwoud. Het vliegend hert leeft in de buurt van de boomstronk waar het geboren is. Vliegende herten zijn heel erg gehecht aan hun huis, vooral de vrouwtjes, die hun eitjes leggen op de plek waar ze geboren zijn of slechts enkele tientallen meters verderop.


Zon voor de piramide

Kies een zonnige plek om de piramide te plaatsen die idealiter gedeeltelijk in de schaduw ligt om te voorkomen dat de stronken uitdrogen, en indien mogelijk op een zonnige heuvel of een talud. Ze komt het beste op een rustige plek, uit de buurt van speelzones. Zo’n inrichting kan het hele jaar door gebouwd worden.


Het belang van de bodem

De bodem is belangrijk als leefomgeving van de larven. In zware kleibodems kunnen de vrouwtjes en larven vermoedelijk niet graven. Diepgrondige en goed gedraineerde bodems zijn nodig zodat de larve diep genoeg in de bodem kan doordringen om bij vorst bescherming te vinden.

Installeer uw piramide niet niet op kleibodems of te natte bodems (watertafel dieper dan 0.5m).


De voordelen van een doodhoutstructuur

Zo’n structuur van dood hout komt ook een hele reeks andere soorten ten goede: zwammen, ongewervelden en hun predatoren ... Verder kunnen ook kleinere zoogdieren die op zoek zijn naar voedsel, reptielen op zoek naar zonnige plaatsen en bepaalde solitaire bijen erdoor aangetrokken worden. Een piramide voor vliegende herten is dus nooit een nutteloze inrichting, zelfs als u geen vliegende herten in de buurt hebt (maar misschien strijken ze er ooit wel neer!).

Habitatkaart

Afbeelding van een kaart met de gebieden waar het vliegend hert voorkomt in Brussel
© INBO - Bruxelles Environnement

Rode lijn: verpreidsgebid / Gele gebieden: gebieden met gunstig habitat / Groene gebieden: waarnemingen met bewijs van voortplanting / Blauwe gebieden: waarnemingen zonder bewijs van voortplanting in gunstig habitat.

Wist u dat? 

Vliegende herten kunnen 3 tot 8 jaar leven als larven ingegraven in de grond, waar ze zich voeden met dood hout. Volwassen dieren leven daarentegen slechts voor de duur van hun voortplanting, d.w.z. een paar weken.

Foto van een mannelijk vliegend hert met zijn grote kaken
Mannelijk vliegend hert © CC BY-SA 4.0 PerPhi

Bouw uw eigen piramide voor vliegende herten

Foto van een stapel dood hout
Een stapel dood hout © Daseaford, Shutterstock 

Wat hebt u nodig?

 • Dode houtstronken.
 • Een spade.
 • Een zonnig plekje in de tuin.

Ga op zoek naar dood hout

 • Gebruik elk hard loofhout: bij voorkeur eik, maar ook beuk, linde, haagbeuk, kastanje, fruitbomen en andere. Zachte houtsoorten (berk, populier, wilg) worden beter vermeden omdat deze te snel vergaan.
 • Gebruik onbehandeld hout, of boomstammen en takken afkomstig van snoeien of kappen, oude stronken, oude afrasteringspalen, spoorwegbielzen (onbehandeld met teerolie!), enz.
 • Zorg ervoor dat het hout minstens de dikte van een volwassen arm heeft, meer indien mogelijk. Binnen de piramide kan er gevarieerd worden met verschillende diktes.
 • Houd in gedachten dat de piramide voorbestemd is om te rotten en te ontbinden.

Voor een broedhoop met een doormeter van 2 meter heb je ongeveer een tiental dikke stammen (30-40cm) nodig van 75 tot 150cm lang en enkele honderden dunnere stammen. Voor een kleine broedhoop komt je toe met zo’n 3-4 stammen van 30-40cm.

Mannelijk vliegend hert op een tak
Mannelijk vliegend hert op een tak © Frank Vassen, CC BY 2.0
Voorbeelden van piramides voor vliegende herten. 1. Grote piramide voor in een park of een hele grote tuin 2. Piramide voor in een kleine tuin 3. Een enkel houtblok is ook al nuttig voor wanneer de ruimte zeer beperkt is
Voorbeelden van piramides voor vliegende herten. 1. Grote piramide voor in een park of een hele grote tuin 2. Piramide voor in een kleine tuin 3. Een enkel houtblok is ook al nuttig voor wanneer de ruimte zeer beperkt is © BE - S.Gérard

Bouw uw piramide

 1. De houtblokken moeten gedeeltelijk worden ingegraven, om hun vochtigheid te behouden (ongeveer 50 cm diep).
 2. Zorg ook voor wat aarde tussen de verschillende blokken, om de vochtigheid te verhogen en om het de larven gemakkelijker te maken om zich van het ene naar het andere blok te verplaatsen.
 3. Plaats de hoogste stammen in het midden en de kleinste aan de buitenkant, zodat u een soort piramide krijgt, waarvan de stammen 4-5 cm uit elkaar staan. Deze tussenruimte is belangrijk om te voorkomen dat volwassen exemplaren vast komen te zitten en ter plekke sterven.
 4. Laat vegetatie gedeeltelijk de structuur innemen, opdat ze ook bijdraagt tot het behoud van de vochtigheid. Als er door deze vochtigheid schimmels ontstaan is dat een goede zaak.
Foto van een vrouwelijk vliegend hert, die geen grote kaken heeft
Vrouwelijk vliegend hert © Al Vrezec, Saxifraga

Onderhoud uw piramide

 • Voeg om de 3 of 4 jaar enkele boomstammen toe om de piramide aan te vullen met dood hout. Voeg ze toe aan de buitenkant van de structuur omdat het midden mogelijk wordt bezet door larven. 
 • Zorg ervoor dat de piramide niet te sterk begroeid raakt. 
 • Controleer het hout om het te bevochtigen bij uitdroging. 
 • Gebruik geen pesticiden in de tuin.
 • Laat in de buurt geen waterreservoirs open staan, omdat insecten hierin kunnen verdrinken. 
 • Maak geen gebruik van worteldoek uit polyethyleen want insecten kunnen daarin vast komen te zitten. 

Graaf gemaakte broedhopen nooit uit, maar maak een nieuwe vlakbij, omwille van mogelijk nog aanwezige larven


Wat als ik de stronken moet verplaatsen?

Als u rot hout of afrasteringspalen moet verplaatsen waar larven in leven, graaf dan elders op het terrein een put en leg de grond met de larven daarin met wat rot hout van de oorspronkelijke plek.

Neem contact op met de Natuurfacilitator voor meer informatie!

Foto van een stapel dood hout
Een stapel dood hout © Daseaford, Shutterstock 

Partners

Met de financiële steun van het 'Clearing House'-project

Gerelateerde soortenfiches