Over Renature Brussel Contact
nl
Een initiatief vanLeefmilieu Brussel

Creëer een schuilplaats met een houtstapel

Een houtstapel biedt aan veel kleine dieren een waardevolle schuilplaats. Ze kunnen zich daar veilig verbergen, voortplanten of zich voeden. Het is een eenvoudige en effectieve manier om de natuur in uw tuin te stimuleren.

Foto van een hoop ingeboorde houtblokken in het Reigerbospark

De voordelen van een houtstapel

De insecten die zich voeden met dood hout dragen bij aan de afbraak van organisch materiaal en de circulatie van voedingsstoffen in het milieu.

Veel wilde bijen en kevers leggen hier hun eitjes of voeden zich met het hout.

De stapels dood hout bieden ook onderdak aan andere gasten, zoals kikkers, hagedissen en egels.


Technische info

Doelgroep Particulieren - Bedrijven - Overheidinstanties
Seizoen Herfst - Winter - Lente - Zomer
Type actie Inrichten - Onderhouden - Een BAF+ verbeteren
Betrokken ruimte Tuin   - Groene ruimte - Openbare ruimte - Speelplaats
Niveau Beginnend

Bereid je houtstapel voor

Foto van dood hout
Dood hout © Leefmilieu Brussel

Wat heb je nodig ?

 • Een schop ;
 • Stammen, houtblokken, takken en twijgen ;
 • Extra troeven :
  - Dode bladeren ;
  - Stenen.

Verzamel het dode hout 

 • Verzamel een verscheidenheid aan dood hout, indien mogelijk van verschillende soort en grootte (twijgen, takken en boomstammen, zelfs stronken).
 • Idealiter verzamelt u dood hout bij het onderhoud van uw bomen en struiken.
 • Zorg ervoor dat u onbehandeld hout gebruikt, want chemicaliën kunnen schadelijk zijn voor de fauna.
 • Opgelet: het is verboden om hout te sprokkelen in de Brusselse bossen en groene ruimten!
Le saviez-vous?

Idealiter is uw hoop minstens 1 m² groot en 50 cm hoog, maar hoe groter hij is, hoe interessanter voor veel soorten.

Staande dode bomen (ook wel kaarsen genoemd) en dood hout dat op de grond ligt zijn beide interessant voor de natuur en bieden twee soorten schuilplaatsen die verschillende soorten aantrekken.

Foto van een begroeid houtstapel
Begroeid houtstapel © Leefmilieu Brussel

Kies een geschikte locatie

 • Kies een zonnige plek (of zelfs halfschaduw), beschut tegen felle wind.
 • Zorg voor een vlak oppervlak om te voorkomen dat de wal in elkaar zakt.
 • Kies een rustige plek, uit de buurt van speelplekken en zones met veel voorbijgangers.
Foto van een stapel boomstammen met takken erop
© Leefmilieu Brussel

Uw houtstapel opzetten 

1.

Graaf een kuil van 15 cm diep zodat de stapel stabiel en licht vochtig is. Hierdoor krijgen bodemorganismen ook gemakkelijker toegang.

2.

Leg een laag dikke takken op de bodem.

Stapel de boomstammen en stammen onregelmatig op elkaar zodat ze verschillende holten en doorgangen vormen.

3.

Laat lege ruimten tussen de stukken hout, zodat de dieren er gemakkelijk bij kunnen.

De takkenwal biedt een gevarieerde habitat voor veel soorten : vliegend hert, witgerande tuinslak, gouden schallebijter, vuursalamander, gewone pad, hazelworm...

Wist u dat?
 • Om uw takkenwal nog aantrekkelijker te maken voor solitaire bijen, kunt u er gaten in boren. Varieer de afmetingen (van 4 tot 12 millimeter diameter), met een boorlengte als diepte (5 tot 10 cm diep), zonder het hout helemaal te doorboren (bijen vluchten voor tocht).
 • Als u een egelhuis wilt bouwen, installeer het dan zo dat het stabiel op de grond staat en bouw uw takkenwal eromheen.

Voeg natuurlijke elementen toe  

Om de takkenwal nog aantrekkelijker te maken, voegt u natuurlijke elementen toe zoals dode bladeren, stenen en een beetje aarde.

Deze materialen zorgen voor extra schuilplaatsen en creëren microklimaten die gunstig zijn voor de natuur.

Laat de tijd zijn werk doen 

Ban het gebruik van pesticiden, opdat dieren zich kunnen vestigen en kunnen genieten van uw takkenwal. Wees geduldig en bekijk de toeloop van de gasten.

Een takkenwal wordt over het algemeen gekoloniseerd door mossen en varens. Klimplanten zoals klimop of haagclematis kunnen ook vaste voet krijgen, wat geen probleem is zolang ze de takkenwal slechts gedeeltelijk bedekken.

Foto van een begroeid houtstapel
Begroeid houtstapel © Leefmilieu Brussel

Onderhoud uw houtstapel

Een takkenwal vergt weinig onderhoud, maar een paar eenvoudige stappen kunnen deze schuilplaats nog efficiënter maken:

 • Vermijd om de takkenwal onnodig te verstoren, zodat de dieren zich er veilig kunnen voelen.
 • Zorg ervoor dat het hout voldoende vochtig blijft door tijdens droge periodes een beetje te begieten.
 • Voeg regelmatig nieuwe stukken dood hout toe om de habitat aantrekkelijk te houden voor fauna.
Foto van een stapel boomstammen met takken erop
© Leefmilieu Brussel
Mannelijk vliegend hert op een tak
Mannelijk vliegend hert op een tak © Frank Vassen, CC BY 2.0

Verbodsregels, verplichtingen… Wat zegt de wet?

Het is verboden om:

 • Bomen te snoeien (met gemotoriseerd gereedschap) of bomen te kappen tussen 1 april en 15 augustus (vanaf 1 maart in natuurreservaten).  

Het is verplicht om:

 • Een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen om:
  - het snoeien van takken met een omtrek van 21 cm of meer;
  - een hoogstamboom te vellen, te verplaatsen of radicaal te snoeien;
  - de samenstelling van de bodem rond de boom zodanig te veranderen dat de boom zou kunnen veranderen.
 • Een gemotiveerde uitzondering verkrijgen bij de Regio om snoeiwerkzaamheden uit te voeren tussen 1 april en 15 augustus (met uitzondering van noodwerkzaamheden op basis van een besluit van de Burgemeester).

Partners

Met de financiële steun van het 'Clearing House'-project

Gerelateerde soortenfiches