Over Renature Brussel Contact
nl
Een initiatief vanLeefmilieu Brussel

Benut het regenwater

Regen is een geschenk, zowel voor ons als voor de natuur. Water is een kostbare grondstof en het zou zonde zijn het niet te benutten, maar als afval naar de riolering te laten afvloeien. Laten we het regenwater opnieuw naar waarde schatten !

Regen valt op een krachtige pluk gras

Waarom regenwater gebruiken?

Er zijn veel manieren om regenwater te benutten, zowel individueel als collectief. De verschillende toepassingen maken het onder andere mogelijk kraanwater te besparen, het stadsmicroklimaat en de luchtkwaliteit te verbeteren en onze tuinen en groene ruimten te onderhouden. Ook de afvloeiing over straten en wegen en de stortvloeden die onze waterlopen kunnen vervuilen, nemen af.

Regenwater is perfect geschikt voor dagelijkse toepassingen die niet echt drinkwaterkwaliteit vereisen. Dit is voordeliger voor het milieu én voor onze portemonnee!

Technische info

Doelgroep Bedrijven - Particulieren - Overheidinstanties - Professionals
Seizoen Herfst - Winter - Lente - Zomer
Type actie Inrichten - Zich engageren
Betrokken ruimte Tuin   - Groene ruimte - Openbare ruimte - Gebouw  - Speelplaats
Niveau Beginnend - Gevorderd

Opvang en gebruik van regenwater

Wist u dat?

In Brussel verbruikt elke persoon gemiddeld 120 liter water per dag! Leidingwater wordt steeds duurder omdat de voorraden niet oneindig zijn ... We moeten water opslaan en er zuinig mee omspringen!

Opvang van dakwater

Om water te besparen volstaat het vaak bepaalde gewoontes aan te nemen die geen extra investeringen vereisen. Daarnaast zijn er lichte en goedkope voorzieningen die een handje kunnen helpen. Regenwater is de perfecte vervanger voor kraanwater voor verschillende toepassingen: planten gieten in de tuin, toiletten doorspoelen, het huishouden...

  Enkele eenvoudige tips om snel water te besparen in huis, zonder of met weinig kosten, vindt u ook via deze link.

  Gebruik het water van terrassen, wegen of overlopende regenwatertanks

  Is regenwateropvang en -gebruik niet mogelijk of loopt de regenwatertank over? Dan sijpelt het water door in de grond en volgt het zijn natuurlijke cyclus. De natuur en onze leefkwaliteit kunnen er maar wel bij varen!

  Doorsijpeling van regenwater op de plaats waar het valt, zorgt voor een aangenamere leefomgeving, vooral door de koelte-eilanden die ontstaan. De biodiversiteit floreert, minder water vloeit af over straten en wegen, de riolering wordt minder overbelast, overstromingen en vervuiling van de waterlopen nemen af in frequentie en intensiteit ... iedereen wint!

  Ga naar deze korte video voor de visie van het Gewest over dit thema.

  Wist u dat?

  Het Geïntegreerd regenwaterbeheer (GRWB) heeft het waterbeheer in het Brussels Gewest de voorbije jaren naar een hoger niveau getild. Het houdt in dat het regenwater in openbare ruimten en gebouwen op natuurlijke wijze en ter plaatse wordt beheerd. Het beheer is geïntegreerd omdat het gebruik maakt van wat reeds bestaat (pleinen, voetpaden, parkings, daken, speelplaatsen, binnenpleinen van huizenblokken...) om regenwater te beheren aan de bron. Er worden dus geen specifieke voorzieningen aangelegd.

  Foto van een regentuin
  Regentuin © Leefmilieu Brussel

  Ontwikkel projecten op uw schaal

  Een belangrijke rol is weggelegd voor overheidsinstanties, projectontwikkelaars, professionals en burgers: hun initiatieven, en de heilzame gevolgen ervan, kunnen Brussel omtoveren in een “sponsstad”.

  Tekening met links een gecombineerd rioleringssysteem en rechts een GRWB (Geïntegreerg RegenWaterBeheer)
  1. Gecombineerd rioleringssysteem/ 2. GRWB (Geïntegreerg RegenWaterBeheer) © Leefmilieu Brussel, gebaseerd op een origineel idee van Graie (www.graie.org/eaumelimelo)

  Richt uw buitenruimte in

  • Kies bij voorkeur doorlatende verhardingen voor uw parking of terras, zodat het regenwater zijn natuurlijke cyclus kan volgen. Zo helpt u meteen ook de effecten van de klimaatverandering te beperken (overstromingen, hittegolven, ...).
  • Asfalteer uw oprit niet en denk aan andere verhardingen dan tegels voor uw terras (hout, grind, kasseien met brede niet-gecementeerde voegen, enz.).
  • Maak een geveltuintje, regentuin of wadi, of leg een groendak aan...

  Hebt u specifieke vragen? In onze FAQ vindt u snel een antwoord.


  Kies voor collectieve initiatieven

  → Hebt u thuis geen buitenruimte? Spreek dan uw gemeente aan, of sluit u aan bij een collectief initiatief!

  Bijvoorbeeld, vraag uw gemeente om straattegels te laten weghalen langs uw gevel, zodat u er planten kunt zetten die uw wijk groener en doorlatende zullen maken.

  → Vraag eerst na welke begeleidende maatregelen en premies er zijn, want die kunnen verschillen van de ene gemeente tegen de andere.

  Ontdek de VZW’s die regelmatig collectieve werven organiseren (in het bijzonder de vzw Less beton).

  Gerelateerde soortenfiches