Over Renature Brussel Contact
nl
Een initiatief vanLeefmilieu Brussel

Dien een burgerproject in

Wilt u meer natuur in uw wijk? De projectoproep 'Vooruit met de Wijk' kan u daarbij helpen ! Projecten door en voor de burgers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rond verschillende thema's zoals natuur en biodiversiteit. Mét begeleiding op maat!

Foto van burgers die klimplanten planten aan de voet van een muur langs een trottoir.

Uw ideeën voor uw wijk

Een idee voor een project of gewoon zin om uw wijk, straat of huizenblok te mobiliseren? Wist u dat u hiervoor de hulp van een coach en financiële steun kunt krijgen? U kunt hiervoor het hele jaar door terecht bij het loket van 'Vooruit met de Wijk'.

Technische info

Doelgroep Particulieren
Seizoen Herfst - Winter - Lente - Zomer
Type actie Inrichten - Zich engageren
Betrokken ruimte Openbare ruimte - Gebouw 
Niveau Beginnend - Gevorderd

Volgende jury: September 2024!

Je hebt tot 1§ juni 2024 om ons je projecten te sturen en deel te nemen aan de volgende Vooruit met de Wijk-jury!

Volg deze stappen om je project in te dienen

Stap 1: Neem contact op met het loket

Neem contact op met het loket van 'Vooruit met de Wijk' via mail of telefonisch op het nummer 0800 85 286. 9Vervolgens neemt een coach contact met u op. Deze coach zal u begeleiden vanaf het indienen van uw kandidatuur tot de uitvoering van uw project. U kunt werken aan een project rond het thema natuur, of een meer algemeen project voor uw wijk.

Dit zijn de startvoorwaarden:
 • U stelt een project voor op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • U vormt een groep met minstens drie burgers (geen verenigingen);
 • U vult een intentieverklaring in via het online formulier. Uw coach kan u daarbij helpen!

Neem deel aan onze infosessie om over uw projecten te praten en al uw vragen te stellen! Georganiseerd in de vorm van discussietafels, geven ze u de kans om de verschillende thema’s van de projectoproep te bespreken, en om andere projectleiders te ontmoeten die vanaf het begin van het project een kostbare hulp kunnen zijn.

 • Om 7/05/2024, van 10u tot 12u.30 tot 13u30, via videoconferentie.
 • Om 21/05/2024, van 20u tot 21u, via videoconferentie.

Of neem deel aan een wandeling om de projecten van "Vooriut met de Wijk!" in Oudergem te ontdekken:

 • Om 18/05/2024, van 10u30 tot 12u, in Oudergem.

Stap 2 : Krijg begeleiding

We bieden u begeleiding om uw project op te stellen, uit te voeren en de groepsdynamiek te ondersteunen indien nodig.

Deze voorbereidende fase wordt gebruikt om het project te definiëren, maar ook om de nodige vergunningen te krijgen. Aangezien de projecten voornamelijk bestemd zijn voor openbare ruimtes (of ruimtes die open en toegankelijk zijn voor het publiek), is er bijna altijd een toelating nodig van de gemeente of zelfs van het gewest. U kunt ook partners zoeken voor uw project: bibliotheek, jeugdhuis, woonzorgcentrum, huiswerkschool...

U kiest tussen :
 • een 'duwtje in de rug' (financiële steun van maximaal 3.500 euro) voor een project over slechts één thema of ;
 • 'stevigere ondersteuning' (financiële steun van maximaal 15.000 euro) voor een ambitieuzer project over een of meerdere thema's met een intensievere wijkdynamiek. Bijvoorbeeld : een straat vergroenen in combinatie met fietsenparkings, een natuurlijkere groene ruimte aanleggen en er een wijkcompost opstarten...
Een finaal dossier voldoet aan de volgende voorwaarden :

U vormt een groep met minstens vijf burgers (geen verenigingen) die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen of werken en van wie ten minste drie burgers er wonen ;

 • U voldoet aan de doelstellingen van de projectoproep ;
 • U vult het projectformulier en de bijlages ervan in ;
 • Als het project op een terrein wordt uitgevoerd, kreeg u de ondertekende goedkeuring van de eigenaar.

Stap 3 : Dien uw dossier in

Een jury komt twee keer per jaar bijeen om de kandidaturen te onderzoeken en de subsidies toe te kennen. Daarom wordt u gevraagd om uw dossier in te dienen vóór de deadlines vermeld op de website Vooruitmetdewijk.brussels.

Stap 4 : Maak uw project waar!

Wordt uw project goedgekeurd door de jury ? Dan krijgt u de financiering en bent u vertrokken ! U wordt nog steeds begeleid door de coach die u heeft begeleid bij de vorige stappen.

Foto van 5 mensen die tevreden zijn over de voortgang van hun burgerproject, van wie er twee een high five geven
5 mensen die tevreden zijn over de voortgang van hun gemeenschappelijke project © Kampus Production - CC0 License
Foto van burgers die klimplanten planten aan de voet van een muur langs een trottoir.
© F. Didion, Leefmilieu Brussel

Welke projecten rond natuur en biodiversiteit in uw wijk ?

Alle soorten ideeën zijn goed om de natuur in uw wijk te verbeteren. Het is in de eerste plaats de bedoeling om te zorgen voor duurzame inrichtingen in de volle grond.

 • Vergroen jullie straten: klimplanten, bloemenperkjes rond bomen, trottoirverbredingen met planten ... Verwijder tegels om plantenborders aan te leggen...
 • Plaats een insectenspiraal op een plein, in een lege ruimte, in een infill, enz. 
 • Leg een vijver aan, wat interessant is voor veel dieren zoals kikvorsachtigen, vogels of bepaalde insecten.
 • Haal omheiningen in de wijk weg om doorgangen te creëren voor de fauna, zoals een egelsnelweg.
 • Maak schuilplaatsen voor vleermuizen of nestkastjes voor de vogels.
 • Plant levende hagen of een boomgaard.
 • Leg een didactische natuurlijke tuin of een natuurlijk voorbeeldtuin aan.
Opgelet !

Bepaalde projecten zoals bijenkasten of microbossen worden niet ondersteund. Denk dus vooral aan andere inrichtingen die op onze portaalsite staan !

Lees meer