Over Renature Brussel Contact
nl
Een initiatief vanLeefmilieu Brussel

Sluit u aan bij het "NatuurNetwerk" voor bedrijven

Het Natuurnetwerk van Natagora bestaat uit de groene ruimten – zowel publieke als private – die waken over de bescherming van de natuur en de ontwikkeling van de biodiversiteit. Als lid van het Natuurnetwerk laat uw bedrijf zien dat het actie onderneemt voor de biodiversiteit en een voorbeeld wil zijn voor zijn werknemers en klanten.

Panneau Réseau Nature, dans un terrain fleuri avec des bureaux en arrière-plan. 

Volg het charter van het Natuurnetwerk

Het Natuurnetwerk is... Perceel van elke grootte dat een gunstig netwerk vormt voor de ontwikkeling van biodiversiteit!

Technische info

Doelgroep
Bedrijven - Overheidinstanties
Seizoen
Herfst - Winter - Lente - Zomer
Type actie
Zich engageren
Betrokken ruimte
Tuin   - Gebouw  - Openbare ruimte - Groene ruimte - Speelplaats
Niveau
Beginnend - Gevorderd

Volg vijf basisbeginselen

Door het charter van het Natuurnetwerk te volgen, engageert u zich om de vijf basisbeginselen na te leven voor het onderhoud van een groene ruimte die gunstig is voor de biodiversiteit:

  • Bescherm natuurlijke milieus: bepaalde menselijke activiteiten moeten absoluut worden vermeden omdat ze natuurlijke milieus vernietigen (denk bijvoorbeeld aan ophogingen, ongecontroleerd lozen van afvalwater of het droogleggen van vochtige gebieden).
  • Geef de voorkeur aan inheemse planten die in het wild voorkomen: ze zijn sterker dan bepaalde tuinbouwgewassen en zorgen voor beschutting en voedsel voor veel insecten en vogels.
  • Stimuleer de spontaniteit en diversiteit van het wilde leven: in het Natuurnetwerk-gedeelte van het terrein zorgt u er als beheerder voor dat de natuur kan evolueren en dat de inheemse planten spontaan kunnen groeien. Introduceer ook geen wilde dieren.
  • Vermijd synthetische chemische pesticiden: ze zijn giftig en vervuilend en verstoren het natuurlijke evenwicht. Er bestaan handmatige technieken of biologische producten om een invasie van parasieten te voorkomen.
  • Introduceer geen invasieve soorten en beperk hun ontwikkeling: sommige gebieden zijn al gekoloniseerd door invasieve planten. Ze kunnen worden opgenomen in het natuurnetwerk, maar er moeten pesticidevrije maatregelen worden genomen om hun ontwikkeling te controleren en ze te elimineren.
  Pièce de puzzle "Ce terrain est labellisé Réseau Nature, Natagora avec le soutien de Bruxelles Environnement"
  Natuurnetwerk-label © Natagora, Réseau Nature

  Kies uw project voor het Natuurnetwerk

  Het Natuurnetwerk begeleidt en adviseert bedrijven om op een milieuvriendelijke en minder ingrijpende manier om te gaan met hun groene ruimten, hetgeen de natuur uiteraard ten goede komt. Het bedrijf maakt deel uit van een netwerk dat zijn betrokkenheid ook echt naar waarde schat via een opvolging op lange termijn. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd voor de werknemers.

  Wist u dat?

  Het Natuurnetwerk beantwoordt al uw vragen via e-mail of telefonisch (reseaunature.entreprise-brussels@natagora.be).

  Panneau Réseau Nature, dans un terrain fleuri avec des bureaux en arrière-plan. 
  © Isabelle Tonglet et Charlotte Simon, Natagora

  Onderteken het charter en krijg het Natuurnetwerk-label

  Het Natuurnetwerk-label is een erkenning voor de aanpak van uw bedrijf. Het is ook een hulpmiddel om uw werknemers en klanten bewust te maken.

  Het label wordt een jaar na de ondertekening van het charter en de uitwerking van een beheersplan uitgereikt.

  Zodra uw bedrijf het label heeft gekregen, krijgt u verschillende hulpmiddelen ter beschikking:

  • ondersteuning bij het nemen van beslissingen en persoonlijke begeleiding bij het opstellen van de beheersmaatregelen die moeten worden toegepast; 
  • zichtbaarheid van uw project op een interactieve kaart waarop alle spelers die betrokken zijn bij het Natuurnetwerk-project visueel worden weergegeven; 
  • de mogelijkheid om artikelen te publiceren op onze website en in het Natagora-magazine.

   Testimonial

   "In 2010 voerde een Natagora-adviseur de eerste biodiversiteitsaudit uit op ons perceel van zo'n 15 are.

   Hoewel onze groendaken al voor heel wat groen zorgden, hebben we de aanbevolen verbeteringen in 2018 toch aangebracht aan onze groene ruimten: bloemenweide, het planten van hagen, aanleg van een poel, aanleg van een composthoop of bouw van droge stenen muren en insectenhotels. Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig om meer natuur te verwelkomen!

   De zones die toegankelijk zijn voor de werknemers werden zo aangelegd dat ze ten volle kunnen genieten van deze groene ruimten en hun verandering doorheen de seizoenen mee kunnen bewonderen.

   Dat alles werd nu formeel vastgelegd in een beheersplan voor toepassing op lange termijn en erkend dankzij het Natuurnetwerk van Natagora.

   We zijn trots dat we ons engagement kunnen tonen en hopen dat onze aanpak andere bedrijven in de buurt kan inspireren."

   X. Brenez, Directeur-generaal

   Bloemenstrook aan de kantoren van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
   Onafhankelijke Ziekenfondsen, Anderlecht © Natagora

   Lees meer

   Gerelateerde soortenfiches